ПрофТехЕкспертиза


Консультації

Консультації

Надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки;

Проведення аудиту

Проведення аудиту

Дотримання законодавства про працю;

Охорона праці

Навчання з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці працівників, інших суб'єктів господарювання. (п.7 Додатку 6 до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. №48).

Експертиза

Експертиза

Стану дотримання законодавства про працю, охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єктів господарювання;

Щодо дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

Робочого проекту або робочої документації при будівництві або реконструкції, капітальному ремонті виробничих об`єктів, будівель та споруд;

Технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин і їх сполук та іншої небезпечної продукції, придбаних за кордоном, на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України;

Переваги

Якісне виконання в мінімальні терміни

Гнучка цінова політика

Гарантія виконання відповідно договору