Перелік документiв

Підготовчий етап еспертизи передбачає такий порядок:

 1. Замовник оформляє «Заяву» і направляє її на адресу підприємства.
 2. Порядок розгляду і реєстрації «Заяви» відбувається відповідно до вимог РІ № 02-018-08.
 3. Зареєстрована «Заява» з резолюцією надходить у підрозділ, що курирує відповідний напрямок по експертизі.
 4. Начальник підрозділу, розглянувши дану «Заяву», призначає технічних експертів для проведення робіт, про що вказує в резолюції на «Заяві».
 5. При необхідності для виконання робіт залучаються двоє або більше  технічних експертів.
 6. Одержавши «Заяву» і ознайомившись з нею, технічний експерт проводить попередню співбесіду з представником Замовника експертизи для визначення наявності в  нього необхідних:
  • документів (дозвола, ліцензії, сертифікати та ін.дозвільні документи; статут, колективний договір і ін. організаційні документи; технічні документи, перелік яких наведено нижче);
  • персоналу;
  • устаткування, оснащення;
  • приміщень і ін. для підтвердження спроможності суб`єкта господарювання  забезпечити безпечне виконанння заявлених видів робіт.
 7. Одержавши необхідну інформацію, технічний експерт оформляє договірні документи, після отримання пакету документів.

Форма «Заяви на обстеження підприємства на можливість отримання дозволу на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки»

Форма «Заяви на проведення експертизи проектної документації, обстеження будівель (споруд)»

Форма «Заяви на проведення експертизи декларації безпеки (проведення експертизи декларації об’єкта підвищеної небезпеки)»

Форма «Заяви на методичну допомогу по підготовці документації для отримання дозволу»

Форма «Заяви на проведення експертизи декларації безпеки (проведення експертизи аналітичної частини ПЛАС)»

«Зразковi перелiки документiв, що необхiднi для проведення експертизи й оцiнки об'єкта експертизи на вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових актiв по охоронi працi i промислової безпеки»


з послідуючим отриманням дозволу відповідно вимогам постанови КМУ від 26 жовтня 2011 року № 1107

Примiтка. Перелiки документiв приведених вище не є повними, i при проведеннi експертизи конкретного Замовника експертизи можуть змiнюватися (доповнюватися).

В разі виниклення додаткових питань зв`яжіться з нашими експертами.