Спроможність суб’єкта забезпечити безпечне виконання робiт по експлуатації парових та водогрійних котлів

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт по експлуатації парових та водогрійних котлів:

1  Копію наказу про призначення особи відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів.

2  Копію наказу про призначення особи відповідальної за  безпечну експлуатацію газового господарства.

3  Копію наказу про призначення особи відповідальної за і безпечну експлуатацію електрогосподарства.

4  Довідку про наявність посадових інструкцій відповідальних осіб.

5  Копії посвідчень або протоколів про проходження навчання та перевірки знань вимог НПАОП 0.00-1.08-94 відповідальних осіб.

6  Довідку про наявність інструкцій з охорони праці по видах робіт та за професіями (машиністів або операторів котлів).

7  Копії посвідчень про проходження первинного навчання персоналу, який обслуговує котли (машиністів або операторів котлів).

8  Копії протоколів про перевірку знань обслуговуючого персоналу в ПДК підприємства.

9  Копію наказу (розпорядження) про допуск обслуговуючого персоналу до самостійного виконання робіт.

10  Копію наказу про призначення ПДК (постійно – діючої комісії) по перевірці знань НПАОП, інструкції з ОП та виробничих інструкцій.

11  Копії посвідчень членів ПДК про проходження навчання та перевірку знань НПАОП та нормативно правових актів з ОП.

12  Перелік наявного обладнання в табличному варіантів згідно додатку.

13  Копії довідок про проходження періодичного медичного огляду персоналу.

Надати при обстеженні підприємства для перевірки:

1  Паспорта обладнання.

2  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

3  Інструкції з монтажу та експлуатації обладнання.

4  Ремонтні журнали.

5  Журнал контрольних перевірок манометрів.

6  Змінний (вахтений) журнал.

7  Посадові інструкції та інструкції з ОП, виробничі інструкції.

8  Документ, який підтверджує правильність регулювання запобіжних клапанів (копію акту).