Спроможність суб’єкта забезпечити безпечне виконання робiт по експлуатації посудин під тиском понад 0,07 Мпа

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт по експлуатації посудин, що працюють під тиском понад 0,07 Мпа:

1  Копію наказу про призначення особи відповідальної за справний стан і безпечну дію посудин.

2  Копію наказу про призначення особи відповідальної по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин.

3  Довідку про наявність посадових інструкцій відповідальних осіб.

4  Копії посвідчень або протоколів про проходження навчання та перевірки знань вимог НПАОП 0.00-1.07-94 відповідальних осіб.

5  Довідку про наявність інструкцій з охорони праці по видах робіт та за професіями (машиністів компресорів).

6  Копії посвідчень про проходження первинного навчання персоналу, який обслуговує посудини (машиністів компресорів).

7  Копії протоколів про перевірку знань обслуговуючого персоналу в ПДК підприємства.

8  Копію наказу (розпорядження) про допуск обслуговуючого персоналу до самостійного виконання робіт.

9  Копію наказу про призначення ПДК (постійно – діючої комісії) по перевірці знань НПАОП, інструкції з ОП та виробничих інструкцій.

10  Копії посвідчень членів ПДК про проходження навчання та перевірку знань НПАОП та нормативно правових актів з ОП.

11  Перелік наявного обладнання в табличному варіантів згідно додатку.

12  Копії довідок про проходження періодичного медичного огляду персоналу.

Надати при обстеженні підприємства для перевірки:

1  Паспорта обладнання.

2  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

3  Інструкції з монтажу та експлуатації обладнання.

4  Ремонтні журнали.

5  Журнал контрольних перевірок манометрів.

6  Змінний (вахтений) журнал.

7  Посадові інструкції та інструкції з ОП, виробничі інструкції.

8  Документ, який підтверджує правильність регулювання запобіжних клапанів (копію акту).