Спроможність суб’єкта забезпечити безпечне виконання робiт по експлуатації трубопроводів пари та гарячої води

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт по експлуатації трубопроводів пари та гарячої води:

1  Копію наказу про призначення особи відповідальної за справний стан та безпечну експлуатацію трубопроводів пари та гарячої води.

2  Довідку про наявність посадових інструкцій відповідальних осіб.

3  Копії посвідчень або протоколів про проходження навчання та перевірки знань вимог НПАОП 0.00-1.11-96 відповідальних осіб.

4  Довідку про наявність інструкцій з охорони праці по видах робіт та за професіями.

5  Копії посвідчень про проходження первинного навчання персоналу, який обслуговує трубопроводи.

6  Копії протоколів про перевірку знань обслуговуючого персоналу в ПДК підприємства.

7  Копію наказу (розпорядження) про допуск обслуговуючого персоналу до самостійного виконання робіт.

8  Копію наказу про призначення ПДК (постійно – діючої комісії) по перевірці знань НПАОП, інструкції з ОП та виробничих інструкцій.

9  Копії посвідчень членів ПДК про проходження навчання та перевірку знань НПАОП та нормативно правових актів з ОП.

10  Перелік наявного обладнання в табличному варіантів згідно додатку.

11  Копії довідок про проходження періодичного медичного огляду персоналу.

Надати при обстеженні підприємства для перевірки:

1  Паспорта обладнання.

2  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

3  Інструкції з монтажу та експлуатації обладнання.

4  Ремонтні журнали.

5  Журнал контрольних перевірок манометрів.

6  Змінний (вахтений) журнал.

7  Посадові інструкції та інструкції з ОП, виробничі інструкції.

8  Документ, який підтверджує правильність регулювання запобіжних клапанів (копію акту).

9  Копії довідок про проходження періодичного медичного огляду персоналу.