Спроможність суб’єкта забезпечити безпечне виконання робiт ручним електроiнструментом

Для пiдтвердження спроможностi суб’єкта господарської дiяльностi забезпечити безпечне виконання робiт з застосуванням ручного електроiнструменту:

1   Наказ про затвердження та призначення :

-   Призначення членiв ПДК по перевiрцi знань по ДНАОП 1.1.10-1.04-01( 3 члени ПДК атестованi по ПБРзiтаП);

-   Призначення особи вiдповiдальної за зберiгання та справнiсть електроiнструменту;

-   Затвердження iнструкцiї вiдповiдального за справний стан та збереження електроiнструменту;

-   Затвердження списку осiб допущених до роботи з електроiнструментом;

-   Затвердження  iнструкцiї з ОП для працiвникiв, якi виконують роботи з використанням електроiнструменту;

-   Затвердження перелiку електроiнструменту;

-   Затвердити перелiк засобiв захисту.

2   Данi про  перевiрку знань персоналу по ДНАОП 1.1.10-1.04-01 в табличнiй формi + протоколи з журналу перевiрки знань.

3   Данi про атестацiю особи вiдповiдальної за стан та збереження електроiнструменту з електробезпеки ( не менше 3 групи по електробезпецi) та атестацiї по  по ДНАОП 1.1.10-1.04-01.

4   Данi про  перевiрку знань членiв ПДК по ДНАОП 1.1.10-1.04-01 в табличнiй формi ( 3 члени ПДК).

5   Перелiк електроiнструменту в табличнiй формi з вказанням iнв.№, класу.

6   Перелiк засобiв захисту з вказанням де вони знаходяться.

7   Данi про проходження медогляду в табличнiй формi.

8   Перелiк НД.

-   Журнал облiку та  випробування електроiнструменту;

-   iнструкцiя з ОП при роботi з електроiнструментом;

-   ДНАОП 1.1.10 -1.04-01;

-   Паспорти на електроiнструмент.

9   Данi про проведення випробування електроiнструменту.

10   Тип, дата повiрки мегомметра.

11   Данi про  випробування засобiв захисту, яка ЕТЛ випробувала, копiя дозволу на право проведення випробувань даної лабораторiї.