Можливість навчального закладу проводити навчання з ОП

Для пiдтвердження можливостi навчального закладу проводити навчання питанням охорони працi:

1   Наявнiсть лiцензiї Мiносвiти (при необхiдностi)

2   Наявнiсть типових навчальних програм i планiв, погоджених Держгiрпромнагляд згiдно НПАОП 0.00-4.12-05.

3   Наявнiсть вiдповiдних примiщень для проведення навчання.

4   Наявнiсть затвердженого списку викладачiв i екзаменаторiв, що мають вiдповiдну квалiфiкацiю.

5   Наявнiсть екзаменацiйних квиткiв (або комплектiв екзаменацiйних питань), затверджених територiальним органом Держгiрпромнагляду  у встановленому порядку.

6   Наявнiсть матерiально-технiчної бази (плакати, ПО й iн.).