Висновок вiдповiдностi в/п кранiв, пiдйомникiв вимогам НПАОП

Для отримання позитивного висновку щодо вiдповiдностi в/п кранiв, пiдйомникiв вимогам НПАОП та спроможностi пiдприємств експлуатувати таке обладнання:

1   Перелiк в/п обладнання, яке заявляється на дозвiл з вказуванням:

-   тип, марка;

-   зав. №;

-   реєстр №;

-   рiк випуску;

-   вантажопiдйомнiсть;

-   вiдомостi про проведення ТО, експертного обстеження;

-   мiсце встановлення.

2   Перелiк з`ємних вантажозахопдювальних пристроїв, якi будуть експлуатуватись з кранами, з вказуванням:

-   тип, марка;

-   зав. №;

-   вантажопiдйомнiсть.

3   Надати копiї сторiнки iз паспорта:

-   першої iз заводським №;

-   сторiнки з вiдомостями по ТО, експертного обстеження.

4   Наказ про призначення:

-   особи, яка здiйснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацiєю в/п обладнання, пiдйомникiв;

-   особи вiдповiдальної за утримання в/п обладнання, пiдйомникiв у справному станi.

5   Протоколи перевiрки знань у вiдповiдальних осiб:

-   Закону України «Про охорону працi» та НПАОП до нього (згiдно типової програми), виробничих iнструкцiй;

-   Правил по кранах та пiдйомниках;

-   Правил безпечної роботи з iнструментами та пристроями;

-   iнструкцiй з ОП для машинiстiв кранiв, слюсарiв, стропальникiв, електромонтерiв;

-   iнструкцiй по роботi на висотi з використанням спецiальних страхувальних засобiв;

-   атестацiя на III-IV групи з електробезпеки для особи по нагляду;

-   перевiрка знань з участю iнспектора ДНОП.

6   Виробничi iнструкцiї для вiдповiдальних осiб.

7   Наказ про допуск машинiстiв кранiв, пiдйомникiв осiб для управлiння кранами, якi керуються з пiдлоги, наладчикiв (слюсарiв), слюсарiв-електрикiв до виконання.

8   Вiдомостi про набуття квалiфiкацiї вище перерахованих  осiб у закладах освiти –надати копiї свiдоцтв, посвiдчень.

9   Копiї протоколiв про перевiрку знань з ОП у цих осiб.

10   Наказ про «Порядок органiзацiї проведення робiт поблизу ЛЕП».