Перелік устатковання, що експлуатуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки,
що експлуатуються (застосовуються) на підставі
декларації відповідності матеріально-технічної бази
роботодавця вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки

 

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту
свердловин на суходолі і в акваторії моря.

2. Машини, механізми, устатковання для харчової, переробної,
поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

3. Ковальсько-пресове устатковання.